Bouw ik automatisch pensioen op?

Nee. De uitzendbranche kent een verplicht bedrijfspensioenfonds. Je wordt verplicht deelnemer als je 21 jaar of ouder bent en bij ons 'in 26 weken' werk hebt verricht.

Indien je al bij een uitzendorganisatie deze zogenaamde referte-eis heeft behaald, zullen wij jouw deelnemerschap voortzetten. Je dient dan het ‘Overzicht verloningen’ dat je van de uitzendorganisatie hebt gekregen toe te sturen. About betaalt een deel van de pensioenpremie, je betaalt zelf ook een deel van de totale pensioenpremie. De premie wordt wekelijks op jouw loon ingehouden.