Ontvang ik loon als ik ziek ben?

Als je ziek bent op een dag dat je zou werken, ontvang je na je tweede ziektedag een uitkering rechtstreeks van het UWV ter hoogte van de in de CAO vastgelegde norm op basis van het gemiddeld dagloon van de afgelopen 13 weken.

Ter compensatie van je eerste twee ziektedagen, die voor eigen rekening zijn, ontvang je ieder gewerkt uur een toeslag op je bruto uurloon. Dit is de zogenaamde wachtdagcompensatie. Na 104 weken ziektewet kun je in aanmerking voor een eventuele WAO-uitkering.