Wanneer wordt de reservering voor vakantiegeld uitbetaald?

De reservering voor vakantiegeld wordt automatisch in de eerste week van juni uitbetaald.

Als er een periode is waarin er 5 werkdagen achtereen niet is gewerkt kan een verzoek tot uitbetaling van het vakantiegeld worden gedaan. Dit verzoek moet dan schriftelijk worden ingediend bij About Payrolling & Services extern. Hierbij moet je aangeven in welke week de reservering moet worden uitbetaald en in het geval van uitbetaling van vakantie-uren hoeveel opgebouwde uren (zie het overzicht verloningen) moeten worden uitbetaald.