Wat gebeurt er met mijn opgebouwde pensioenrechten als ik een nieuwe baan krijg?

Als je een nieuwe baan krijgt via een ander uitzendbureau of bij een andere werkgever dan wordt de pensioenopbouw via About stopgezet.

Je kunt de rechten die je hebt opgebouwd dan door waardeoverdracht onderbrengen bij het pensioenfonds van je nieuwe werkgever. Ga je via een andere uitzendorganisatie werken, dan moet je het statusoverzicht dat je van About hebt gekregen toesturen aan de nieuwe uitzendorganisatie. Meer informatie kun je lezen in de folder Een nieuwe baan.